Asiantuntijat


Substanssiasiantuntijat

Raul Soisalo
Käyttäytymistieteilijä, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti (valvira, kela), työnohjaaja (story), näyttötutkintomestari NTM, OPO, KM (kasvatuspsykologia), asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy, sotilasilmailupedagogiikan ja -psykologian asiantuntija (PV/ISK/MPKK), Suomen Psykologisen Instituutin johtaja

Jussi Sutinen
Kirjailija, Psykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Kirjallisuusterapeutti, Suomen Psykologisen Instituutin lastensuojelutyön metodiikan sekä traumatisoituneiden lasten ja perheiden terapeuttisten auttamismenetelmien asiantuntijakouluttaja

Ulla Eloniemi-Sulkava
Suomen Psykologisen Instituutin Muistisairaanhoidon asiantuntijakouluttaja, Terveystieteiden tohtori, Gerontologian ja muistisairaanhoidon dosentti, Erikoissairaanhoitaja

Antti Joensuu
Psykoterapeutti (valvira, kela), pari- ja perheterapeutti, systeemi- ja organisaatiokonsultti, liikkeenjohdon valmentaja, systeemisen lastensuojelutyön asiantuntija

Ulla Nuutinen
Suomen Psykologisen Instituutin ohjauksen ja prosessikonsultoinnin asiantuntijakouluttaja, Kasvatustieteen tohtori, OPO, TtL, mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja STOry

Risto Tarkiainen
Psykoterapeutti (valvira, kela), Hahmoterapeutti, Luokanopettaja, erityisopettaja, teatteri-ilmaisun opettaja, työnohjaaja

 

Koulutuksissamme mukana olleita vierailevia asiantuntijoita

Sanna Aavaluoma
Kouluttajapsykoterapeutti, Muistiasiantuntija, Vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, Psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, Työnohjaaja(STOry), Psykodraamaohjaaja (CP)

Peppi Haapala
FM, gerontologinen puheterapeutti

Helinä Häkkänen-Nyholm
Dosentti, Psykologi, Psykologian tohtori (PsT), Psykoterapeutti

Inga Järvinen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja

Merita Kattelus
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Risto Tarkiainen
Hahmo- ja psykoterapeutti, työnohjaaja, esiintymiskouluttaja ja luokanopettaja

Paavo Kettunen
Professori, teologian tohtori

Jouko Kiiski
Dosentti, teologian tohtori, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, perheneuvoja

Taina Laajasalo
Psykologian tohtori (PsT), laillistettu psykologi, oikeuspsykologian dosentti (HY), oikeuspsykologian asiantuntija

Sari Laitinen
Filosofian lisensiaatti, musiikkiterapeutti, fysioterapeutti

Pekka Larkela
VET psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, Suomen Uusperheellisten Liiton toiminnanjohtaja, diakoni

Ella Lazareva
Psykoterapeutti, Monikulttuurisen psykososiaalisen keskuksen johtaja

Sinikka Lounevirta
VET psykoterapeutti, KM, taidepsykoterapeutti, NLP Trainer / Personal Coach, työnohjaaja

Kari Muhonen
VET psykoterapeutti, KM, Ratkaisukeskeisen psykoterapian vastuukouluttaja

Harri Myllylä
VET psykoterapeutti, perheterapeutti, eläinavusteisen psykoterapian sekä haastavan psykoterapian menetelmien asiantuntijakouluttaja

Merja Mäkisalo-Ropponen
Terveystieteen tohtori, terveydenhuollon lisensiaatti, erikoissairaanhoitaja, draamakouluttaja, kansanedustaja ja Suomen Muistiliiton puheenjohtaja

Leena Nissinen
Psykoterapeutti, työnohjaaja, vuorovaikutusammattilaisten työhyvinvoinnin asiantuntijakouluttaja

Rauni Nissinen
Erityistason perheterapeutti,Erityistason paripsykoterapeutti,Psyk.esh,

Piia Nurhonen
ET psykoterapeutti, perheterapeutti, FM, psykososiaalisen hyvinvoinnin kouluttaja.

Runa Nyholm
VET psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri, psykodraamaohjaaja

Karita Palomäki
Psykofyysinen fysioterapeutti, NLP Master & Työnohjaaja, EFT Matrix Reimprinting-terapeutti

Timo Partonen
Lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, psykiatrian dosentti, tutkimusprofessori

Hanna Pinomaa
Psykologi, PsM, Paripsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapia

Pertti Puhakka
Lääkintöneuvos, psykiatrian erikoislääkäri

Ari Rosenvall
Yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien asiantuntijalääkäri ja käypähoitotyöryhmän jäsen

Salli Saari
Psykologian tohtori, dosentti (kriisi- ja katastrofipsykologia), laillistettu psykologi

Peppi Sievers
Psykiatrian erikoislääkäri, teologian tohtori

Juha Siira
Psykologi, PsM, Psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, EDxTM-kouluttaja

Jari Sinkkonen
Lastenpsykiatrian Dosentti, Lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

Irma Tuisku
KM, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, psykoterapeutti, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS) seksologian ylin koulutajapätevyys

Pirjo Tuhkasaari
VET yksilöpsykoterapeutti, VET perheterapeutti,
Psykodynamiisen psykoterapian sekä psykoanalyyttisen ymmärryksen asiantuntijakouluttaja

Jari Vainio
Erikoistoimintaterapeutti, psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, TEP

Marja Vihervaara 
Psykiatrian erikoislääkäri

 

PSYKO-TEAM KOULUTUS OY:N SEMINAARIEN ASIANTUNTIJAKOULUTTAJAT: 

Dosentti Veikko Aalberg,

Psykoterapeutti, Psykoanalyytikko Kaj. J. Davidkin,

Psykologi Aino Juusola,

Professori Hasse Karlsson,

Psykoterapeutti Maj-Lis Kartano,

Valtiotieteen tohtori Marita Karvinen,

LL, psykiatrian erikoislääkäri Maaria Koivisto,

Tutkimusprofessori Hannu Lauerma, 

Dosentti Mikael Leiman,

Psykoanalyytikko Maija Leinonen,

Psykologi, PsT Minna Martin,

Dosentti Sari Näre,

Psykoanalyytikko Ritva Pölönen,

LT, psykiatrian- ja nuorisopsyk el,apulaisylilääkäri Jaana Ruuska,

Psykologi (PsT), Psykoterapeutti Marieke Saher,

Yht. lis. Maija-Leena Setälä,

Professori Juha Siltala,

Psykoanalyytikko Pirkko Siltala,

Dosentti Jari Sinkkonen,

Psykoterapian erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg,

Psykoterapeutti Tuija Turunen