Tunnekeskeinen pariterapia (EFT) 9.-10.5.2019 Helsinki


Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on luoda ja vahvistaa turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille. Konfliktitilanteissa parien välinen tunneyhteys on heikentynyt tai katkennut. Parit reagoivat tunneyhteyden katkeamiseen omalla yksilöllisellä tavallaan: hyökkäämällä (raivoaminen, nalkuttaminen, vaatiminen…) tai vetäytymällä (välttely, puhumattomuus…). Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunnistetaan ja tutkitaan edellä kuvattuun kielteiseen vuorovaikutuskehään liittyviä ongelmallisia tunteita ja toimintamalleja. Tunnekeskeinen pariterapeutti auttaa paria löytämään uudenlaisia tapoja olla yhteydessä toisiinsa, mutta varsinaisen työn tekevät parit itse.

 

Ilmoittaudu tästä:


Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sekä pariterapiatyötä tekeville terapeuteille että työssään muuten pareja kohtaaville työntekijöille.

Kouluttaja: Hanna Pinomaa, psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian virallinen työnohjaaja ja kouluttaja.

 

Ilmoittaudu

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Laskun saajan tiedot