Tee itse niin kuin opetat


Mallista oppiminen

Vanhemmat toimivat malleina lapsilleen halusivat tai eivät. Samoin opettajat ja muut lapsille tärkeät aikuiset. Työpaikoilla esimiehet omalla toiminnallaan mallintavat – usein sitä itse tiedostamatta – työpaikan toimintakulttuuria ja arvoja johdettavilleen. Työntekijöiden tapa suhtautua kollegoihin ja asiakkaisiin on niin ikään mallina asiakkaille.

Jos kertoo toiselle miten hänen pitää toimia, mutta ei itse toimi lainkaan sen suuntaisesti, on viestinnässä ilmeinen ristiriita. Emotionaalinen ymmärrys voittaa rationaalisen ja näin on todennäköisempää, että näytetty malli vetää pidemmän korren.

Tämän kevään uusi koulutus KONSTI – haastavan käyttäytymisen psykologinen hallinta on uudenlainen koulutus, jossa kouluttaja yhdessä näyttelijän kanssa pyrkii mallintamaan käytännössä joitakin niitä ilmiöitä, joista koulutuksessa puhutaan. Oheisesta videosta voi kurkistaa KONSTI-koulutuksen tunnelmiin:

Tervetuloa!