NEPSY-ohjaaja 25 op


Koulutuksen sisältö

NEPSY- ohjaajan koulutus vastaa voimassaoleviin hoitosuosituksiin. Koulutusohjelma on kokonaan uudistettu ja päivitetty tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen. Tasoltaan koulutus vastaa korkea-asteen opintoja. Tähän saakka Suomessa on koulutettu neuropsykiatrisia valmentajia. Kuitenkin neuropsykiatrisen valmennuksen sisältö ja koulutusohjelmien taso vaihtelee sekä sisällön, keston, että laadunkin suhteen hyvin paljon. Neuropsykiatrisen valmennuksen vaikuttavuudesta ei toistaiseksi ole saatu luotettavaa tutkimusnäyttöä. Tästä syystä on päädytty rakentamaan uusi koulutus, jossa lähtökohtana ovat niiden menetelmien opiskelu, joiden vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä.

NEPSY- ohjaajan ja NEPSY – terapeutin ammattinimikkeet ovat rekisteröityjä ja suojattuja ammattinimikkeitä, toisin kuin neuropsykiatrisen valmentajan tai työnohjaajan nimike, joita voi periaatteessa käyttää kuka tahansa.

NEPSY –ohjaajan koulutuksen hyväksytysti suorittanut on perehtynyt kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, erityispedagogiikkaan ja integratiiviseen psykoterapiaan. NEPSY -ohjaaja omaa taustateoreettisen ymmärryksen ja käytännönläheisen integratiivisen viitekehyksen. Hän on syventynyt neuropsykiatristen tautiryhmien etiologiaan, diagnostiikkaan ja erotusdiagnostiikkaan sekä suositusten mukaisiin ja näyttöön perustuviin interventioihin, niiden indikaatioihin ja kontraindikaatioihin.

Valmistuttuaan, voi NEPSY-ohjaaja halutessaan syventää osaamistaan lisää suorittamalla NEPSY-terapeutin opinnot, jotka kestävät toisen vuoden. NEPSY-terapeutin opintoihin voi olla hakukelpoinen myös laadukkaan neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen ja muuta alan lisä- ja täydennyskoulutusta saanut henkilö, joka on pohjakoulutukseltaan hakukelpoinen NEPSY-ohjaajan opintoihin. Jokainen tapaus arvioidaan hakemuksesta erikseen.

Kenelle

Erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelevät korkeakoulutetut sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattihenkilöt. Pohjakoulutuksena tulee olla jonkun yllämainitun kelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös ammatillisen tutkinnon suorittanut, mikäli hänellä on riittävästi alan työkokemusta ja kyky lukea englanninkielistä ammattikirjallisuutta. Koulutus sopii hyvin myös neuropsykiatrisille valmentajille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

 

Toteutus

NEPSY-ohjaajan koulutus sisältää vuoden aikana 18 lähiopiskelupäivää.

Ohjelmassa lisäksi kirjallisuustyöskentelyä, verkko-opintoja ja oppimistehtäviä. Kouluttajina toimivat Suomen Psykologisen Instituutin sekä yhteistyöyliopiston asiantuntijakouluttajat. Lisätietoa kouluttajista täällä: http://psykologineninstituutti.fi/yhteystiedot/asiantuntijat/

Vuoden koulutuksen osallistumismaksu on 2150€+alv 24%, jonka voi tarvittaessa maksaa 4 erässä, mikäli koulutuksen kustantaa osallistuja itse. Kannattaa tiedustella myös paikalliselta oppisopimustoimistolta ja työnantajalta koulutuksen rahoittamisen mahdollisuuksia, joita eri tahot tarjoavat yrityksille henkilöstön kehittämiseen, http://psykologineninstituutti.fi/opintojen-rahoitus/

Tähän koulutukseen otetaan hakukelpoiset hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti.

2019 Helsinki, kevät – koulutuksen lähiopetuspäivät: 14.2. / 15.2. / 27.2. / 28.8. / 21.3. / 22.3 / 4.4. / 5.4. / 7.5. / 8.5.  / 4.6.  / 5.6. / 27.8. / 28.8./ 21.10 / 22.10. / 12.11. / 13.11.

2019 Helskinki, syksy – koulutuksen lähiopetuspäivät: 25.-26.9 / 14-15.10 /14-15.11 / 14-15.1 / 3-4.2 / 16-17.3 / 20-21.4 / 11-12.5 / 8.6-9.6

2019 Kajaani, syksy- koulutuksen lähiopetuspäivät: 27-28.9/25-26.10/29-30.11/25-26.1.2020/28-29.2/27-28.3/24-24.4/22-23.5/12-13.6

Koulutuksen rakenne

NEPSY –ohjaaja (25 op, yksi vuosi)

 1. Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)
 2. Lasten ja nuorten psykiatria (5op)
 3. Neuropsykiatria 1 (5 op)
 4. Kliiniset interventiot 1 (5 op)
 5. Integratiivinen psykoterapia 1 (5 op)
 6. Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta (2 op)
 7. Vaikuttamisen ja valmentamisen psykologia (1 op)

NEPSY –terapeutti (25 op, toinen vuosi)

 1. Neuropsykologian perusteet (3 op)
 2. Aikuispsykiatria (5 op)
 3. Kliiniset interventiot 2 (5op)
 4. Neuropsykiatria 2 (5 op)
 5. Integratiivinen psykoterapia 2 (5 op)
 6. Vapaavalintaiset opinnot (2 op)

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja taustoista löydät osoitteesta www.npsy.fi

 

Tiedustelut: email: asiakaspalvelu@psyk.fi puh: 010 2310 333