Psykogeriatria & Muistisairaanhoito


PSYKOGERIATRINEN HOITOTYÖN VALMENTAJA

Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito

Koulutuksessa opiskellaan psykologisia menetelmiä, joita voi soveltaa monenlaisissa haastavissa muistisairaan käyttäytymispulmien kohtaamisessa ja lääkkeettömässä hoitamisessa. Koulutuksessa esitellään myös uusimmat lääkehoidon käypähoitosuositukset käytöshäiriöiden hoitamiseksi osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Lue lisää…

 

Muistihoitajan koulutusohjelma, 1 vuosi

Koulutus antaa valmiudet toimia muistipoliklinikan lääkärin työparina sekä vaativissa muistihoitajan tai muistineuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. Keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.

Lue lisää…

Tutkimus- ja arviointivälineet muistisairaanhoidossa

CERAD-koulutus, jossa opit CERAD:n ja MOCA:n lisäksi käyttämään lukuisia muita keskeisiä muistisairaanhoidossa tarvittavia tutkimus- ja arviointivälineitä. Lisäksi opit arvioimaan potilaita, joilla on näkö- tai kuulovamma, kehitysvamma, oppimisvaikeuksia jne. Lue lisää…

Muistisairauksien uudet hoitosuositukset

Tässä koulutuksessa päivitetään eri muistisairauksien hoidollinen osaaminen viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella vastaamaan voimassaolevia suosituksia. Tämä koulutus on hyödyllinen kaikille, jotka toimivat muistisairaiden parissa. Hoitosuositusten mukaan toimimalla on mahdollista lisätä merkittävästi niin muistisairaiden kuin hoitohenkilökunnan hyvinvointia – omaisia unohtamatta. Lue lisää…

 

Saatavana verkkokurssina

Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I ja II – Lue lisää…

Aivojen elämänkaari ja huolto muistisairaanhoidossa – Lue lisää…

Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivät 2019 – Julkaistaan kohta…

 

Ilmoittaudu

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Laskun saajan tiedot