Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito


Paikka ja aika:

Helsinki 7.3.2019 klo 9.00-15.00 

Kohderyhmä

Eri alojen ammattihenkilöt, jotka joutuvat kohtaamaan ihmisiä eri elämänvaiheen kriisitilanteissa:
mm. sosiaali- ja terveysalan, sivistysalan, nuorisotoimen, seurakuntien, työvoimahallinnon ja kolmannen sektorin työntekijät.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita. Osallistuja saa käyttöönsä työkalut mm. akuutin itsemurhariskin, väkivaltaisuuden riskin arviointiin. Lisäksi osallistujat perehdytetään interventioihin, jotka auttavat kriisitilanteeseen joutunutta ihmistä.  Koulutukseen osallistuja oppii ymmärtämään traumaattista kriisiä ja saa keinoja PTSD:n ehkäisyyn.

Koulutuksen sisältö

Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
Perusasioita kriiseistä
Kun kriisistä tulee trauma
PTSD:n ehkäisy
Kriisin arviointi peheessä
Itsemurhariskin arviointi
Väkivaltaisuuden riskin arviointi
Turvallisuussuunnitelma ja jatkohoito

Kouluttajina toimii Suomen Psykologisen Instituutin johtava kouluttaja Jussi Sudenlehti.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksesta saa
Asiakaspalvelu
toimisto@psyk.fi, P. 010 2310 334

Hinta

189€ + alv 24 % ja jos useampi osallistuja samasta organisaatiosta, tällöin hinta 149€ + alv 24 % / osallistuja.

Koulutus on saatavana myös tarpeen ja toivomuksen mukaan työyhteisön tilauskoulutuksena, joka voi olla kestoltaan 4-8 tuntia.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % tilaisuuden hinnasta.
Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Koulutuspaikan voi myös luovuttaa toiselle
samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle ilmoittamalla uuden
osallistujan nimen.