Psykoterapeuttikoulutukset yliopistoissa


Suomen Psykologinen Instituutti ei itse järjestä psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa psykoterapeuttikoulutusta, vaan koulutukset järjestää asetuksen (VNA 1120/2010) §2a mukaan yliopisto. Suomessa tarjolla on seuraavien yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksia:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereeen yliopisto
Turun yliopisto

Ulkomaiset yliopistot Suomessa
University of the West of England

Psykoterapeuttikoulutusten hinnat ovat pääsääntöisesti uuden järjestelyn myötä nousseet merkitävästi. Vallitsevassa kustannusmallissa siivunsa ottavat järjestävä yliopisto, kouluttajat ja yhteistyökumppanina toimivat koulutusyhteisöt, jolloin hintoihin tulee väkisinkin ylimääräistä. Psykoterapeuttikoulutusten hintaa saataisiin alas muun muassa sillä, että yliopistot palkkaisivat kouluttajat suoraan ilman, että koulutusyhteisöt olisivat välissä. Olisi suotavaa, että valtiovalta myös osoittaisi tämän tärkeän ammattikunnan kouluttamiseen rahaa. Tämä on ainoita terveydenhuollon ammatteja, johon kouluttautuminen on tällä tavoin maksullista. Suomen Psykologinen Instituutti haluaa olla tukemassa opiskelijoita suosivaa kehitystä eikä tämän johdosta koulutusyhteisönä ole tässä vaiheessa järjestämässä ammattinimikkeeseen johtavia psykoterapeuttikoulutuksia. Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavasta koulutuksesta kiinnostuneita pyydetään tutustumaan järjestävien yliopistojen tarjontaan.

Raul Soisalo
Suomen Psykologisen Instituutin johtaja