Psykologia, psykiatria, psykoterapia


Myrkylliset erot – miten lapset ja aikuiset selviävät erojen traumatisoivista tilanteista

Uusimmissa tutkimuksissa on todettu parisuhteen merkitys lasten hyvinvoinnin kannalta. Monet työntekijät niin neuvolassa, perhetyössä kuin koulussakin saavat kohdata parisuhteen haasteita. Miten niitä voisi ymmärtää ja ottaa puheeksi?

Eron ilmiöt ovat monenlaiset. Pitkittyneet erotilanteet vaivaavat yhä useampaa perhettä ja lasta. Kiistelyä käydään myös lasten asumisesta. Isien roolin vaikeudesta puhutaan paljon. Miten erotilanteessa voi auttaa paria ja perhettä? Entä silloin jos toinen on ollut uskoton, miten päästä yli uskottomuudesta? Onko se parisuhteen ongelma, vai yksilön prosessi? LUE LISÄÄ

Itsetuhoisuuden ehkäisy, arviointi ja hoito – LUE LISÄÄ

Tutkimusten mukaan 20–75 % itsemurhaan kuolleista on ollut yhteydessä perusterveydenhuoltoon itsemurhaa edeltäneen kuukauden aikana. Mahdollisia syitä siihen, miksi itsemurhaa ei ole siitä huolimatta onnistuttu estämään, on useita. Potilas ei aina paljasta itsetuhoisia ajatuksiaan, mutta myös hoitavan henkilöstön valmiuksissa saattaa olla puutteita, kuten heikko mielenterveyden lukutaito (esimerkiksi toivottomuuden tai selviytymiskeinojen tunnistaminen), niukka kliininen kokemus sekä heikot haastattelukeinot tai vuorovaikutustaidotpotilaan kanssa.

 

Asosiaalinen nuori koulussa – Nuorten päihdeongelmat ja itseään vahingoittava käytös – LUE LISÄÄ

Miten nuoret oireilevat? Minkälaisia erilaisia tekijöitä voi löytyä päihdeongelman taustalta ja miten ymmärtää nuorten päihdekäytöstä. Onko kyse asosiaalisuudesta vai normaalista kehityksestä? Asosiaalinen nuori kieltäytyy helposti kontaktista ja vetäytyy. Tutkimusten mukaan viiltely on myös lisääntynyt nuorilla. Miten lähestyä ja ymmärtää viiltelyä ja voiko sitä erottaa itsemurhayrityksestä. Voiko tällaiseen nuoreen löytää yhteyden?

Voi ja pitää…

 

Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta kotona ja koulussa – LUE LISÄÄ

Lapsen ”häiriintynyt” käytös on usein sopeutumista vaikeisiin kasvuoloihin ja tavallaan parasta, mihin lapsi yltää. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat lapsen kiintymyssuhdemallit. Lapsen oireilu on aina nähtävä kontekstissaan, siis perheessä ja laajemmassa yhteisössä. Tässä koulutuksessa käsitellään myös suppeasti lasten tyypillisiä ongelmia kuten levottomuutta (ADHD), käytöshäiriöitä ja depressiota ja otetaan esille näkökohtia niiden hoidosta.

 

Psykologinen debriefing / kriisi-interventiokoulutus – LUE LISÄÄ

Mikä aiheuttaa kriisin?

 

Mielen lääkkeet – LUE LISÄÄ

 

Psykoterapiaan hakeutuminen – LUE LISÄÄ

 

Stressin ja uupumuksen salaisuus – LUE LISÄÄ

 

Masennus ja ahdistusoireet – LUE LISÄÄ

 

Psyykkisen kriisin kohtaaminen – akuutin kriisin arviointi ja hoito – LUE LISÄÄ

Koulutuksen aikana osallistujat opastetaan kriisissä olevan ihmisen kohtaamisen vuorovaikutustaitoihin sekä käyttämään strukturoituja arviointimenetelmiä ja –lomakkeita.

 

Psykoterapeuttikoulutukset yliopistoissa

Suomen Psykologinen Instituutti ei itse järjestä psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa psykoterapeuttikoulutusta, vaan koulutukset järjestää asetuksen (VNA 1120/2010) §2a mukaan yliopisto. LUE LISÄÄ

Ilmoittaudu

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Laskun saajan tiedot