Muistisairaan kuntouttavan hoitotyön sertifikaatti


Aika ja paikka

Seuraava ajankohta ja paikka ilmoitetaan pian.

 

Aiheita

  • Muistisairaan laadukas ja monipuolinen kuntoutus ja kuntouttava hoito
  • Mielekäs arki – mielekäs elämä muistisairauden eri vaiheissa
  • Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt
  • Käytösoireita ymmärtävä ja kunnioittava työote
  • Haasteellisen käytöksen lääkkeetön hoito
  • Psykoterapeuttiset lähestymistavat muistisairauksiin
  • Toimijuuden tukeminen ja elämän mielekkyyden säilyttäminen
  • Ravitsemus ja liikunta muistisairauden hoidossa
  • Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
  • Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö ja kuntouttava työote etenevien muistisairauksien kaikissa hoidon vaiheissa

 

KENELLE

Muistisairaiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

 

Ilmoittautuminen

Seuraava ajankohta ja paikka ilmoitetaan pian.

Lisätietoja voi kysellä asiakaspalvelustamme: toimisto@psyk.fi tai 010 2310 334.

Kouluttaja

Raul Soisalo

Vaativan erityistason psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja -tutkija. Kirjoittanut useita kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita muun muassa haastavan käytöksen kohtaamisesta sekä psyykkisen oireilun lääkkeettömistä hoitomenetelmistä. Vankka kliininen työkokemus taustalla.