Koulun keinot haastavaan käytökseen – psykologinen täsmäisku


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia koulun keinoiksi soveltuvia tutkimusnäyttöön perustuvia interventioita lasten, nuorten ja huoltajien haastavan käytöksen kohtaamiseen ja psykologiseen hallintaan.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti oppilashuoltoryhmille, mutta se soveltuu mainiosti kaikille opetus- ja ohjaustyötä tekeville aikuisille.

Aika ja paikka

Saatavana verkkokurssina tai tilauskoulutuksena. Tilauskoulutuskyselyt toimisto@psyk.fi

 

 

 

Sisältö: Koulun konstit I

 • Haastava nuori koulunpenkillä
 • Vaikeuksia, jotka vaikuttavat koulutyöhön:
  • Epäsosiaalinen käytös
  • Aggressiivinen käytös
  • Itsensä vahingoittaminen
  • Päihteet ja addiktiot
  • Mielialan ongelmat
  • Sosiaalisten tilanteiden pelko
  • Paniikkihäiriö
  • Oppimisvaikeudet
  • Tarkkaavuuden ja keskittymisen hankaluudet
  • Toiminnanohjauksen vaikeudet
  • Autismikirjon ongelmat
  • Syömishäiriöt
 • Milloin lapsesta/nuoresta pitää huolestua?
 • Huolen ilmaisun ja varhaisen puuttumisen malli
 • Haastavaan tilanteeseen puuttuminen ja siihen valmistautuminen
 • Mitä kaikkea koulussa voidaan tehdä – hoidosta huolimatta?
 • Konfliktien selvittelymallit

Sisältö: Koulun konstit II

Mikä on haastavaa käyttäytymistä? Miten oppilaan ja koulun henkilökunnan näkemykset eroavat asiassa? Miten lähestyä opiskelijaa auttajana, tukijana, kuunnellen, haastaen ja uteliaana?

 • Auttamisen fokusointi
 • Mikä on toivottava muutos? Onko muutoksen tarve opiskelusysteemissä, auttajan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa vai opiskelijassa?
 • Miten on mahdollista vaikuttaa rakentavasti perhesysteemiin, jossa nuori/lapsi elää?
 • Oman ammatillisuuden ja inhimillisyyden rajat, itsestä huolehtiminen, ammatillisuuden ja auttamisen halun kasvattaminen
 • Empatian tarve ja itsemyötätunto tilanteessa, jossa omat voimat eivät riitä – miten pyytää ammatillista apua tilanteessa?
 • Kuinka kuunnella auttamistilanteessa omaa kehoaan ja sen reaktioita?
 • Miten huolehtia omasta itsesäätelykyvystään auttamistilanteessa tai sen jälkeen; onko ylivirittynyt tai alivirittynyt
 • Kuinka olla aidosti terapeuttisesti läsnä auttamistilanteessa tässä ja nyt, itseään ja toista arvostaen?

Pohdintaa ja keskustelua

Kouluttaja

Raul Soisalo

Käyttäytymistieteilijä, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja, näyttötutkintomestari NTM, KM (kasvatuspsykologia) OPO, asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy

Risto Tarkiainen

Risto Tarkiainen

Psykoterapeutti (valvira, kela), Hahmoterapeutti, Luokanopettaja, erityisopettaja, teatteri-ilmaisun opettaja, työnohjaaja

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Yksittäiset osallistujat 129 €/henkilö. Kannattaa osallistua koko oppilashuoltoryhmän voimin, sillä hinta koulun oppilashuoltoryhmälle on alkaen 445 €/OHR eli 89 €/osallistuja (vähintään 5 osallistujaa). Hintoihin lisätään vähennyskelpoinen arvonlisävero 24 %.

Ilmoittautuminen sivun alareunan lomakkeella.