Lapset, nuoret, perheet


Sodan jäljet – Pakolainen koulussa, post-trauman kohtaaminen ja työskentely – LUE LISÄÄ

Päivän aikana yritetään ymmärtää sodan vaikutuksia sekä erityisesti post-traumaattista stressiä, joka syntyy trauman jälkitilana. Voiko pakolaisena tulleen oppilaan tai nuoren levottomuus johtua post-traumaattisesta tilasta ja miten se tulisi kohdata? Kulttuurin tuntemuksella on myös merkitystä siinä, että pystyy kohtaamaan ennakkoluulottomasti ihmisen, joka tulee hädästä. Päivän aikana puhutaan kulttuurista ja kohtaamisesta. Miten voimme auttaa toista ihmistä selviytymään kriisistä sekä katastrofista ja mitä on resilienssi?

Ihminen on lopulta taipuvainen selviytymään, jos vain osaamme tukea ja auttaa oikein.

 

Asosiaalinen nuori koulussa – Nuorten päihdeongelmat ja itseään vahingoittava käytös – LUE LISÄÄ

Miten nuoret oireilevat? Minkälaisia erilaisia tekijöitä voi löytyä päihdeongelman taustalta ja miten ymmärtää nuorten päihdekäytöstä. Onko kyse asosiaalisuudesta vai normaalista kehityksestä? Asosiaalinen nuori kieltäytyy helposti kontaktista ja vetäytyy. Tutkimusten mukaan viiltely on myös lisääntynyt nuorilla. Miten lähestyä ja ymmärtää viiltelyä ja voiko sitä erottaa itsemurhayrityksestä. Voiko tällaiseen nuoreen löytää yhteyden?

Voi ja pitää…

 

Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta kotona ja koulussa – LUE LISÄÄ

Lapsen ”häiriintynyt” käytös on usein sopeutumista vaikeisiin kasvuoloihin ja tavallaan parasta, mihin lapsi yltää. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat lapsen kiintymyssuhdemallit. Lapsen oireilu on aina nähtävä kontekstissaan, siis perheessä ja laajemmassa yhteisössä. Tässä koulutuksessa käsitellään myös suppeasti lasten tyypillisiä ongelmia kuten levottomuutta (ADHD), käytöshäiriöitä ja depressiota ja otetaan esille näkökohtia niiden hoidosta.

 

Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu – LUE LISÄÄ

Ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja miten sitä voidaan edistää.

 

Koulun keinot haastavaan käytökseen – psykologinen täsmäisku – LUE LISÄÄ

Koulutuksen tavoitteena on oppia koulun keinoiksi soveltuvia tutkimusnäyttöön perustuvia interventioita lasten, nuorten ja huoltajien haastavan käytöksen kohtaamiseen ja psykologiseen hallintaan.

 

Lapsi, jolla on tunnekylmiä piirteitä – miten suhtautua ja hoitaa? –  LUE LISÄÄ

Tunnekylmyys yhdistettynä lapsen käytösongelmiin on merkittävä haaste lapsen kehitykselle ja ympäristölle. Tunnekylmät piirteet ovatkin alan tutkimuksen piirissä kasvavan kiinnostuksen kohteena.

 

Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa – mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää – LUE LISÄÄ

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kansainvälistä tutkimusta vieraannuttamisilmiöstä.

 

Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun

Kouluttajapsykoterapeutti Raul Soisalo esittelee käyttämiään toimivia menetelmiä lasten ja nuorten (miksei myös aikuisten) kanssa keskusteluun. LUE LISÄÄ

 

 

Ilmoittaudu

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Laskun saajan tiedot