Psykoterapian perusvalmiudet 30 op, 1 v.


Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Osallistu koulutuksen lähiopetukseen joko Helsingissä tai verkon välityksellä mistä vain nettiin pääset.

Menossa olevat koulutukset:

Helsinki 2019 syksy

 

Koulutus täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksien edellyttämien lisäopintojen kriteerit.

Tavoitteet

 • antaa yleisnäkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessi- muotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä.

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjaus- seminaarit (yhteensä 20 seminaari- päivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Koulutuksen sisältö

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • opinnäytetyö

Koulutuspäivät

Helsinki, kevät 2019: koulutuspäivät:

29.-30.1/ 27.-28.2/ 3.-4.4./9.-10.5/ 4.-5.6/ 27.-28.8/16.-17.9/21.-22.10/ 12.-13.11/ 9.-10.12

Helsinki, syksy 2019-kevät 2020: koulutuspäivät:

27-28.8/16-17.9/21-22.10/14-15.11/9-10.12/23-24.1.2020/19-20.3/16-17.4/14-15.5

Koulutuspäivät klo 9-16.

 

Koulutuksen ohjelma

 

KOULUTUKSEN AVAUS

 • Orientaatio opiskeluun
 • HOPS
 • Ryhmäytyminen
 • Mitä on psykoterapia
 • Mitä on työnohjaus
 • Psykoterapiamuodot
 • Psykoterapeuttinen sanasto

YKSILÖN PSYYKKINEN KASVU JA KEHITYS

 • Ihmisen elämänkestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Mielen rakentuminen
 • Ylisukupolvisuus

PSYKOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS JA MENETELMÄT

 • Psykoterapian vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Transferenssi, vastatransferenssi, projektio, projektiivinen identifikaatio

MIELENTERVEYS JA PSYKIATRINEN DIAGNOSTIIKKA

 • Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys ja sen häiriöt
 • Psykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

ELÄMÄNKAARI, TRAUMAT JA KRIISIT

 • Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit
 • Eri-ikäiset psykoterapiassa
 • Sijaistraumatisoituminen ja siltä suojautuminen

RYHMÄNOHJAUKSEN PERUSTEET

 • Ryhmäprosessi
 • Ryhmädynamiikka
 • Ryhmän ohjaajan perustaidot

PSYKIATRINEN HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ, PSYKOTERAPEUTTINA TOIMIMINEN

 • Psykiatriset hoito- ja kuntoutusmuodot
 • Psykiatrinen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä
 • Psykoterapeuttina toimimista ohjaavat lait ja asetukset

PARI- JA PERHETERAPIA

 • Parisuhdedynamiikka
 • Vanhemmuus
 • Perheen kehitysvaiheet ja -haasteet
 • Perhedynamiikka
 • Uusperheet

KLIININEN SEMINAARI

PÄÄTÖSSEMINAARI

 • Kirjallisten kehittämistehtävien käsittely

Kustannukset

Helsinki: 2100€ (sisältää ALV:n).

Hakeminen

Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun.

Oheisesta linkistä pääset täyttämään hakemukset:

KOULUTTAJA JA LISÄTIEDOT

Raul Soisalo

Vastuukouluttaja: Instituutin johtaja, kouluttajapsykoterapeutti

Raul.soisalo@psyk.fi