Psykiatrinen lastensuojelutyö 5 op


Ammatillinen lisäpätevyyskoulutus

 

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Koulutus koostuu kolmesta moduulista

1. Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op

2. Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op

3. Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op

 

Taustaa

Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. Suuri osa lapsen ja nuoren psykiatriselta vaikuttavista oireista on hoidettavissa ilman medikalisointia – sosiaalipedagogisin keinoin systeemisesti terapeuttisella työotteella.

Suurella osalla lastensuojelun asiakkaiden vanhemmista on psyykkisiä ongelmia. Biologisten vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vähentämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten ennusteeseen.

 

Koulutuksen rakenne ja suoritustavat

Koulutus on suunniteltu työelämälähtöisesti niin, että koko työyhteisö voi suorittaa koulutuksen samaan aikaan. Koulutus koostuu 5-10 lähiopiskelupäivästä, työnohjauksellisesta työskentelystä, verkko-opiskelusta sekä itsenäisestä opiskelusta. Koulutuksen lähiopetuspäivät on mahdollista tilata työyhteisökoulutuksena yhdelle tai useammalle työyhteisölle omalle paikkakunnalle. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua avoimiin lähiopetuspäiviin, joita järjestetään lukuvuoden aikana eri puolilla maata mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Seinäjoella, Oulussa ja Hämeenlinnassa. Koulutus on mahdollista suorittaa moduuleittaan tai kokonaisuutena. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden tai useamman lukukauden/lukuvuoden aikana.

Koulutus on suunniteltu niin, että se hyväksytään myös vapaavalintaisina opintoina osaksi useampia alan korkeakoulututkintoja, minkä lisäksi se hyväksiluetaan alan ammatillisina opintoina toisella asteella. Koulutus pätevöittää henkilöstöä, nostaa entisestään yksikön hoidon kokonaistasoa ja auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.

Koulutukseen on mahdollista hakea osarahoitusta esim. koulutusrahastolta tai ELY-keskukselta. Mikäli koulutus on tarkoitus järjestää ns. täsmäkoulutuksena, eli yhteishankintakoulutuksena Ely-keskuksen kanssa, voidaan tarvittaessa koulutuksen järjestämismuotoa säätää tarvittaessa niin, että lähiopetuspäiviä on 10.

 

Tarjouspyyntö

Mikäli haluatte pätevöittää koko henkilöstön kerralla tai osan siitä, ottakaa yhteyttä (mieluiten sähköpostitse), niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisratkaisu. Email: raul.soisalo@psyk.fi puh. 044-580 8288

 

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 950 € + alv 24 %

Kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä järjestettävissä koulutuksissa laskuttajana toimii kesäyliopisto ja hinnoissa on pieniä eroja. Koulutuksen hinta selviää kesäyliopiston esittelystä ja on tarkistettavissa ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Ilmoittautuminen

Helsinki, kevät 2019

Helsingin 2019 lähiopetuspäivät:

22.2. / 27.2. / 28.2. / 7.3. / 21.3. / 22.3. / 5.4. 

 

Koulutuksen sisältö

Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op

 • Perustiedot elämänkaaresta, lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psykoemotionaalinen kehitys ja kehityksen häiriöt biopsykososiaalisen mallin mukaan
 • Psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä, psyykkiset ja neuropsykiatriset häiriöt
 • Perustiedot lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 • Perusvalmius akuuttien psykiatristen oireiden kohtaamiseen
 • Perustiedot psykiatrisesta lääkehoidosta ja psykoterapeuttisesta hoidosta
 • Perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuspsykiatriset näkökohdat

Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op

 • Kikkoja konstikkaaseen käytökseen – Keinoja kannattavaan kasvatuskeskusteluun
 • Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen
 • Oikeanlainen vs. vääränlainen lapsen varjelu
 • Milloin hoito voi ylläpitää tai pahentaa häiriötä
 • ”Normaali oireilu” vs. ”huolestuttava oireilu”
 • Impulssikontrollin ja käytöksen harjoittaminen
 • Keinoja koulunkäyntihaluttomuuteen
 • Lomakkeita ja menetelmiä käytöshäiriön ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin
 • Päihderiippuvuudet, Internet- ja tietokonepeliriippuvuus ym. toiminnalliset riippuvuudet
 • Yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä ja käytänteitä
 • Perheterapeuttinen työote ja systeemisesti terapeuttinen työote
 • Toiminnalliset työskentelytavat lasten ja nuorten ohjauksessa
 • Tunnekeskeiset työtavat lasten ja nuorten ohjauksessa

Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op

 • Aikuispsykiatrian tautiluokitusjärjestelmä – oiretta, persoonallisuutta, ilmaisua vai sairautta
 • Päihdeongelmien yhteys psykososiaalisiin ongelmiin
 • Kriisit ja traumat aikuisen kliinisessä statuksessa
 • Perustiedot aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 • Perhettä kunnioittava ja ihmisestä välittävä hoitoon ohjaus ja motivointi