Perheterapiakoulutus 5 op


Yleistä

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019 ja päättyy keväällä 2020.

Koulutuksen hinta on 1500€ + alv 24 %.

Koulutus on saatavana myös tilauskoulutuksena työyhteisöille ja oppilaitoksille.
Hae mukaan koulutukseen tästä:

 

Tavoite

Suomalainen lastensuojelu elää isoa murrosvaihetta, kun sisään ajetaan uusia malleja. Yhtäkkiä tiimin pitäisi osata perheterapiaa, olla dialoginen, tehdä hypoteeseja, hallita narratiivinen työote ja lähestyä asiakasta suhdekeskeisesti ja systeemisesti.

Miten tämä käytännössä tehdään, on eri asia?
Koulutus tarjoaa perheterapeuttisen työotteen teoriaa ja siirtämistä käytäntöön lastensuojelutyössä.

Se on tarkoitettu tiimeille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, perhekuntoutttajille ja esimiehille, jotka haluavat olla mukana luomassa tulevaisuuden lastensuojelua.

Sisältö

Koulutus pitää sisällään teoriaopetusta, sekä perhetilanteiden case-purkua perheterapian työkaluilla ryhmässä sekä innostavia välitehtäviä.  Lähiopetuskertoja on 10.

Ilmoittaudu

Syksy 2019 – Kevät 2020

Lisätietoa asiakaspalvelusta toimisto@psyk.fi tai 050-532 3323.

Koulutusaiheet

1 moduuli teoriatausta ja systeeminen työote
Kohti reflektiivistä tiimiä, Jussi Sudenlehti
Integratiivinen näkökulma, mikä terapiassa hoitaa?
Hypoteesien luominen tiimissä ja hypoteesikeskeinen työote
Suhdekeskeinen työorientaatio, Jussi Sudenlehti
Kohti parempia hoitosuhteita, mitä ja miten?
Terapeuttiset vuorovaikutustaidot, oireiden mielekkyys
Transferenssi, objektisuhdeteoria ja liittyminen perheeseen
Supportiosta kohti tuloksellista kuntoutusta
Perheterapian suuntaukset ja systeeminen työorientaatio, Raul Soisalo
Perheterapian eri suuntaukset
Systeeminen työ, teoria ja käytäntö
Lapsen ja nuoren oireet ja oireilu systeemisenä ilmiönä
Painopiste multidimensionaalisessa hoidossa
2 moduuli haastavat ilmiöt perheissä
Munchaussenin oireyhtymä ja vieraannuttaminen ilmiönä, Raul Soisalo 
PAS teoriaa ja käytäntöä vieraannuttamisilmiötä
Munchaussenin syndrooma
Väkivallan preventiot perhesysteemissä
Parisuhteen pulmat lapsen ja nuoren oireiden taustalla, Jussi Sudenlehti
Pariterapia teoriaa ja käytäntöä
Miten hoitaa pariterapialla lasten ja nuorten oireita
Ero, uskottomuus, uusperhe ja salaisuudet, Jussi Sudenlehti
Vaikeat eroprorsessit, uskottomuus lapsen ja nuoren oireiden taustalla
Uusperheen ilmiöt
Perhesalaisuudet
Kuinka synnyttää muutosta
Perheen stressin ja uupumuksen salaisuus
Masennus ja ahdistusoireet perhesysteemissä
Uupumuksen ja stressin hoito perheen näkökulmasta
3 moduuli menetelmiä käytännön työhön
Hoitoon ohjaaminen ja hoidon suunnittelu
Psykoterapiaan hakeutuminen
Psykiatrian lääkkeettömät mahdollisuudet
Sateenkaariperheet lastensuojelun asiakkaana
Psykoterapeuttisia vuorovaikutusmentelmiä, Jussi Sudenlehti
Narratiivinen työote, sukupuu
Elokuvat, musiikki, kirjoittaminen ja sadut työkaluna perhetyössä
Kliininen seminaari, Raul Soisalo
Työkaluja kriisiarvioon
Työkaluja trauman vakauttamiseen
Case-työskentelyä