Paripsykoterapian täydennyskoulutus, 30 op


Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa.

Koulutuksessa tutustutaan parisuhteen luomiseen ja siinä elämisen haasteisiin psykoanalyyttisen paripsykoterapian teorian valossa. Tunnekeskeisen pariterapian seminaarissa avataan kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa pariterapiamenetelmää. Paripsykoterapian integratiivinen tutkimusjakso antaa mallin kokonaisvaltaiseen tilanteen arviointiin ja työskentelyn aloittamiseen parin kanssa. Kouluttajina on lisäksi erityisasiantuntijoita parisuhteen seuraavista erityiskysymyksistä: Uusperhe ja parisuhde, parisuhdeväkivalta ja seksuaaliterapia. Kliinisessä seminaarissa paneudutaan opiskelijoiden tuomiin hoidollisiin kysymyksiin pariterapiaprosesseissa. Opiskelijat lukevat ja reflektoivat koulutuksen aikana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä kirjoittavat itse artikkelin jostakin parisuhteeseen ja paripsykoterapiaan liittyvästä kysymyksestä.

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16, joista ensimmäinen on tammikuussa 2019. Kontaktipäivien lisäksi pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä pienimuotoinen lopputyö. Luettavasta kirjallisuudesta kirjoitetaan yksilölliset kirjareflektiot.

Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Päivät 3–12 eivät välttämättä etene esitetyssä järjestyksessä, ja osa päivistä toteutetaan hieman suuremmissa seminaareissa.

 

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2200€ (kahdessa erässä), joka sisältää koulutuksen materiaaleineen.

Hakeminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason psykoterapiakoulutus tai muu soveltuva koulutus ja työ, joka sisältää pariterapiaa. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä sähköinen hakemus.

Helsinki 1/2019 – 10/2019 30op – Paripsykoterapian lisäpätevyyskoulutus 30op 1v.

 

Tiedustelut: Raul Soisalo, email: raul.soisalo@psyk.fi

Ohjelma

Kevään 2019 lähiopetuspäivät: 24.1. / 25.1. / 4.2. / 5.2. / 6.3. / 7.3. / 10.4. / 11.4. / 9.5. / 10.5.

+ 2 päivää elokuussa, 2 päivää syyskuussa ja 2 päivää lokakuussa.

Päivät 1 ja 2

 • Orientaatio koulutukseen
 • Paripsykoterapiasuuntaukset
 • Paripsykoterapia muiden psykoterapioiden joukossa
 • Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
 • Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa

Päivät 7 ja 8

 • Avioero ja pariterapia erotilanteessa
 • Ero ratkaisu vai pako
 • Pariterapiasta vanhemmuusterapiaa
 • Uusperhe ja parisuhde

Päivä 12

 • Uskottomuus parisuhteessa ja paripsykoterapiassa

Päivä 3

 • Seksuaaliterapia

Päivä 9

 • Ylisukupolvisuuden ja yksilön kasvuhistorian merkitys parisuhteessa
 • Psykoseksuaalinen kehitys tytöstä naiseksi ja pojasta mieheksi
 • Samaa sukupuolta olevat parit, seksuaalisen identiteetin kirjo

Päivät 13 ja 14

 • Kliininen seminaari: Opiskelijat lähettävät kouluttajalle kuvauksen pariterapiaprosessista ja kysymyksen, jota itse tässä suhteessa terapeuttina tällä hetkellä pohtii. Kysymyksiä käsitellään seminaarissa ryhmässä työnohjauksellisesti.

Päivä 4

 • Terapiatyön vaikuttavuuden arviointi ja sen vaikutus työskentelyyn

Päivä 10

 • Integratiivinen paripsykoterapian tutkimusjakso

Päivät 15 ja 16

 • Päätösseminaari
 • Artikkelien käsittely

Päivät 5 ja 6

 • EFT – Tunnekeskeinen pariterapia

Päivä 11

 • Parisuhdeväkivalta