Lapset, nuoret ja perheet


Netti- ja tietokonepeliriippuvuudenhoito 3 op täydennyskoulutus

Lasten ja nuorten internet- ja tietokonepeliriippuvuus on kasvava ongelma, jonka laajuutta ei vielä täysin edes ymmärretä. Monella alle 40-vuotiaalla mielenterveyspotilaalla on ongelmia internetin käytön ja/tai pelaamisen kanssa. Koulutuksen suoritettuaan, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö kykenee arvioimaan internet- ja tietokonepeliriippuvuutta ja sen aiheuttamaa hoidon tarvetta. LUE LISÄÄ

PSYKIATRINEN LASTENSUOJELUTYÖ, 5 OP

Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. LUE LISÄÄ

PARIPSYKOTERAPIAN/PARITERAPIAN LISÄPÄTEVYYSKOULUTUS, 30 OP / 1 VUOSI

Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa. LUE LISÄÄ

Kun puhuminen ei riitä – psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön, 5 op

Koulutuksen aikana perehdytään poikkeuksellisen laajasti luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin käytännönläheisesti, joita kaikki asiakastyötä tekevät ammattilaiset voivat toimialastaan riippumatta käyttää asiakastyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä lisäämään. LUE LISÄÄ

Joensuu syksy 2018

Yhteistyössä Riverian (entinen PKKY) kanssa.

Ilmoittaudu täältä – Ohjaa Riverian sivuille.

Sijaisperheohjaajan ohjaus ja tuki, 5 op

Reflektiivinen sijaisperheohjaajan täydennyskoulutus on kokoava työskentelymalli kaikille sijaisperheiden kanssa työtä tekeville. Se perustuu tutkimukseen sijaisperheiden tuen tarpeesta, työnohajusmalliin, jota on toteutettu sijaisperheiden kanssa jo viisi vuotta sekä perheterapian käyttöteoriaan. LUE LISÄÄ

Perhetyön koulutusohjelma, 10 op

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutus antaa systeemisen ajattelun välineitä sekä käytännöllisiä valmiuksia perheiden ja eri-ikäisten perheenjäsenten kohtaamiseen sekä ryhmien ja verkostojen kanssa työskentelyyn.

Koulutuksen seuraavaa alkamisajankohta ei ole päätetty.

Perheterapia – työkaluja muuttaa tiimi toteuttamaan perheterapian työmallia 5 op

Koulutus avaa systeemistä työotetta ja multidimensionaalista ajattelua. Se on suunnattu niin työntekijöille, organisaatioille kuin esimiehillekin, jotka haluavat löytää yhtenäisen ja kokonaisen käyttöteorian, jonka avulla toteuttaa käytännön työtä. Käyttöteorian lisäksi koulutus tarjoaa työvälineitä ja malleja käytännön työhön. LUE LISÄÄ

 

Ilmoittaudu

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • Laskun saajan tiedot