Koulutusohjelmat ja -kokonaisuudet


NEPSY-ohjaaja, 25 op

NEPSY- ohjaajan koulutus on neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, joka on upgreidattu yliopistotasoiseksi. Koulutusohjelma on kokonaan uudistettu ja päivitetty tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen. NEPSY- ohjaajan ja NEPSY – terapeutin ammattinimikkeet ovat suojattuja ammattinimikkeitä, toisin kuin neuropsykiatrisen valmentajan nimike, jota voi halutessaan myös käyttää.. LUE LISÄÄ

Muistihoitajan koulutusohjelma, 30 op

Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. LUE LISÄÄ

Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja / Muistikoordinaattori, 30 op

Psykogeriatrisen hoitotyön valmentajan ammattinimike on siten suojattu, että ammattinimikettä voivat käyttää ainoastaan tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet. Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja on ikäihmisten psykososiaalisten hoitomenetelmien sekä muistisairaanhoidon asiantuntijatason kliinikko, joka hallitsee motivoinnin, valmennuksen ja työnohjauksen menetelmiä. Koulutus syventää opiskelijan aiempaa substanssiosaamista ikäihmisten psykiatriassa, muun psykoemotionaalisen ja psykososiaalisen oireilun sekä muistisairauksien aiheuttaman oireiston erityiskysymyksissä.

LUE LISÄÄ

Psykoterapian perusteet, 30 op – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. LUE LISÄÄ

Työnohjaajakoulutus, 2 vuotta

Koulutus antaa mm. perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa. LUE LISÄÄ

Psykiatrinen lastensuojelutyö, 5 op

Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. LUE LISÄÄ

Paripsykoterapian/pariterapian lisäpätevyyskoulutus, 30 op / 1 vuosi

Koulutus on suunnattu perheterapeuteille ja muille psykoterapeuteille, jotka tekevät työtä parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa pätevyyden toimia Kela:n pariterapeuttina. Muille psykoterapeuteille koulutus antaa valmiuksia ymmärtää parisuhdetta ja sen dynamiikkaa paritapaamisissa. LUE LISÄÄ