Mikroilmeet ja eleet


Kuuluuko interaktiivinen toiminta, eli vuorovaikutus päivittäiseen työhösi? Jostain syystä luotamme pitkälti intuitioomme, vaikka jopa 70% kommunikoinnista tapahtuu ei-kielellisesti. Opi ymmärtämään myös sanatonta viestintää ja kehonkieltä – sillä emme läheskään aina intuition varassa tulkitse oikein.

Paikka ja aika

Verkkokurssilisenssi 3kk

Turku kevät 2019

Tampere kevät 2019

Hinta: 229€ (+alv 24%), verkkokurssilisenssi 89 € (+alv 24%)

Kurssi on mahdollinen myös tilauskoulutuksena, esim työpaikallesi.

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä onnistuneeseen vuorovaikutukseen myös vaikeassa tilanteessa, oman kehonkielen tutustumiseen ja kanssaihmisten ymmärtämiseen.

Mikroilmeitä ja -eleitä havainnoimmalla voit saada paremmin selville ihmisten erilaiset psykologiset tarpeet. Tämän tärkeän tiedon avulla pääset käsiksi motivaattoreihin, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Saat myös tietoa siitä, miten johtaa ja kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa, jotta kaikki voisivat yltää parhaimpaansa.

Kehon kielen osaajana Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa paremmin siihen, miten ihmiset toimivat ja miten he voivat ympärilläsi. Voit vähentää henkilöstön kokemaa negatiivista stressiä, vähentää konflikteja ja ihmisten viihtyvyyden lisääntymisen kautta vähentää poissaoloja.

Koulutuksen sisältö

 • Tunteiden merkitys vuorovaikutuksessa
 • Peilisolujen välitön vaikutus
 • Paraverbaalinen viestintä (äänensävy, sananpaino, lauseenpaino, intonaatio)
 • Sanaton viestintä (intuitiivinen, tunnen ja vallan viestintä)
 • Kehon kieli (katse, ilmeet, eleet, mikroilmeet, mikroeleet, habitus, asento)
 • Apukeinoja vaikeissa vuorovaikutustilanteissa
 • Oman kehonkielen havaitseminen

Vuorovaikutuksen nonverbaalisen osan optimointi mahdollistaa mm.

 • päästään nopeammin oikeaan asiaan
 • motivoituminen kasvaa
 • tuottavuus paranee
 • hyvinvointi kasvaa
 • stressitaso alenee
 • viestisi menee perille
 • johtaminen helpottuu

Kenelle

Sinulle ja esimerkiksi: Kaikille, jotka kohtaavat ihmisiä ja miettivät, onko tilanteessa myös sanatonta viestintää.

Kouluttaja

Raul Soisalo

Kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja