Muistisairaanhoito


Jokaisella etenevää muistisairautta sairastavalla on erilaisia voimavaroja jäljellä. Iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia tuottavien asioiden etsiminen ja löytäminen on erittäin tärkeää ja tukee kuntoutumista.

Muistisairaan ihmisen hoito ja kuntoutus tähtää sairastuneen ja hänen läheistensä hyvinvointiin, mielekkääseen elämään, oireiden etenemisen hidastumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lääkehoito on tärkeää, mutta lääkkeetön hoito usein ensisijaista.

Sairauden alkuvaiheessa on tärkeintä, että sekä sairastunut että hänen läheisensä ymmärtävät mistä sairaudesta on kyse ja mitä on odotettavissa. Tietoa, ohjausta ja neuvontaa tulee saada läpi sairausprosessin, mielellään tutulta lääkäriltä tai muistihoitajalta.

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa realistinen, ennakoiva ja tavoitteellinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet, kuten:

  • Sairauden kanssa elämään sopeutuminen
  • Sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen
  • Elämän jatkuminen entisellään niin pitkään kuin mahdollista
  • Toimintakyvyn tukeminen ja säilyminen
  • Kotona asumisen turvaaminen
  • Vahvojen kykyjen tunnistaminen ja ylläpitäminen
  • Korvaavien taitojen löytäminen menetettyjen tilalle
  • Mielekäs elämä

Suunnitelma ohjaa eteenpäin hoito- ja kuntoutuspolulla, joka voi sisältää esim. terapioita, tukitoimenpiteitä ja taloudellista tukea. Tavoitteiden määrittelyssä, toteuttamisessa ja arvioinnissa ovat mukana sairastunut ja hänen läheisensä yhdessä hoitavan lääkärin ja/tai muistihoitajan kanssa.