Ammattilaiset


Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa ja perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan on luotava edellytykset koulutukseen osallistumiselle. Yksityistä terveydenhuoltoa koskevassa laissa (152/1990) viitataan ammatinharjoittamisen osalta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin. Työterveyshuollon täydennyskoulutuksesta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Sen mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työterveyshuollon ammattihenkilö ja asiantuntija osallistuvat riittävästi, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein, ammattitaitoaan ylläpitävään täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvollisuus koskee myös itsenäisenä ammatinharjoittajana työterveyshuoltotehtävissä toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Suositusten tavoitteet ja kohderyhmä

Suosituksissa täydennyskoulutuksen tavoitteena on terveydenhuoltohenkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen yhtäältä työntekijän osaamisen arviointiin ja toisaalta organisaation perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen perustuen. Ammatillisella täydennyskoulutuksella voidaan parantaa myös toiminnan vaikuttavuutta, palveluiden laatua, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä edistää henkilöstön työhön sitoutumista, työmotivaatiota, -tyytyväisyyttä ja -hyvinvointia.

Suositukset koskevat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja muita terveydenhuollon toimintayksiköissä toimivia työntekijöitä. Hoitoketjujen toimivuus ja työyhteisöjen kehittäminen edellyttävät, että täydennyskoulutus kattaa koko henkilöstön. Koulutus voi kohdistua yksittäisen työntekijän tietotaidon kehittämiseen hänen erikoisalallaan tai organisaatiossa tarvittavan yhteisen osaamisen parantamiseen.

Pidäthän huolta itsestäsi ja ammattitaidostasi!

Psykososiaalinen oppilashuoltotyö 10 op

Odotettu koulutuskokonaisuus koulun, psykiatrian ja lastensuojelun rajapinnoille

Uusi toivottu koulutuksemme alkaa syksyllä 2017 ja päättyy joulukuussa 2018. Puolitoista vuotta kestävään koulutusprosessiin voi nyt osallistua kokonaan verkossa! Kontaktiopetus toteutetaan striimattuna ja siihen voi osallistua kaikkialta missä vain nettiyhteys toimii. Lisäksi koulutuspäivät ovat myöhemmin katsottavissa tallenteina.

Kouluttajina mm. Salli Saari, Jari Sinkkonen, Raul Soisalo, Taina Laajasalo, Jussi Sutinen ja Jani Lehtinen.

Kohderyhmä

Opetustoimen henkilöstö, sekä muut lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat eri alojen ammattihenkilöt.

Koulutuksen hinta

390€ verkkoetäopiskelijana (130€/ lukukausi) + alv 24%/ osallistuja

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ: VERKON VÄLITYKSELLÄ – ETÄOPISKELUILMOITTAUTUMISLOMAKE

Lyhyesti koulutuksesta verkon välityksellä: Verkon välityksellä etäopiskelijana osallistuva saa jokaista lähiopetuspäivää varten henkilökohtaisen linkin, josta klikkaamalla hän pääsee seuraamaan miltä tahansa verkkoselaimelta lähiopetusta suorana streamattuna lähetyksenä. Myöhemmin koulutuspäivä on katsottavissa myös tallenteena, mikäli ajankohta oli varattuna muuhun. Yhteydenpito kouluttajan suuntaan tapahtuu chatin välityksellä, joka onnistuu jopa kännykällä. Näin säästyvät matkakulut ja matkustusaika.

Lisätietoa: PSYKOSOS